Hot-stone Massage

Fördelarna med Palace Hot Stone

 

Ger lindring från smärta i samband med fibromyalgi, artrit, karpaltunnelsyndrom och andra kroniska sjukdomar.

• Minskar smärta och muskelspasmer

• Minskar kronisk stress och spänningar

• Ökar flexibiliteten i lederna, medhjälp i lättare rörlighet och rörelse

• Lindrar smärta och spänningar som skapas av spända och kontrakterade muskler

HOT STONE MASSAGE TERAPI

Hot stone massage smälter bort spänningar, underlättar muskelstelhet och ökar cirkulationen och ämnesomsättningen. Varje 1 ½-timmars hot stone massage terapisession främjar djupare muskelavslappning genom placeringen av släta, vatten uppvärmd sten på viktiga punkter på kroppen. Våra professionella massörer omfattar också en skräddarsydd massage, med användning av heta stenar som ger förbättrade fördelar.

Utgångspunkten bakom hot stone massage är att den direkta värmen från stenarna slappnar musklerna, vilket gör att terapeuten tillgång till sina djupare muskelskikt. Kombinera med varma stenar protokoll med en helkroppsmassage ger en mycket helande och effektiv upplevelse. De heta stenarna expandera även blodkärlen, vilket uppmuntrar blodflödet i hela kroppen. De heta stenarna har en lugnande effekt som kan lindra kronisk smärta, minska stress och främja djup avslappning.

 

Palace Hot-stone 75 minuter

 

Pris 1 295 Kr

(Engelska)

 

Hot stone massage therapy melts away tension, eases muscle stiffness and increases circulation and metabolism. Each 1 ½ -hour hot stone massage therapy session promotes deeper muscle relaxation through the placement of smooth, water-heated stones at key points on the body. Our professional massage therapists also incorporate a customized massage, with the use of hot stones which offers enhanced benefits.

 

The premise behind hot stone massage therapy is that the direct heat of the stones relaxes muscles, allowing the therapist access to their deeper muscle layers. Combining hot stone protocols with a full body massage provides a very healing and effective experience. The hot stones also expand blood vessels, which encourages blood flow throughout the body. The hot stones have a sedative effect that can relieve chronic pain, reduce stress and promote deep relaxation.

 

Palace Hot-stone 60 minutes Pris 1 295 Kr

Benefits of Paradise Hot Stone

 

  • Provides relief from pain associated with fibromyalgia, arthritis, carpal tunnel syndrome and other chronic conditions.
  • Decreases pain and muscle spasms

 

  • Reduces chronic stress and tension
  • Increases flexibility in joints, aiding in easier mobility and movement
  • Relieves pain and tension created by strained and contracted muscles
hotstone massage

Spa Platsen:

Palace Elite hotel

våning 9

S:t Eriksgatan 115, 113 43 Stockholm

Tel: 08 34 13 25

Kontor:

Företagskontor: Paradise Spa AB

Missionsvägen 75 167 33 Bromma Stockholm län

Epost: info@palacesparelax.se